Projecten Stichting EN / OF!

PROJECT 1: Mijn zorgvraag in beeld

De stichting En/Of! heeft een licentie op het gebruik van de ICF-Taksatieschaal. Een uniek instrument wat de hulp- of zorgvraag van mensen in beeld brengt in minuten per dag, per functie of in de zin van de veiligheid die nodig is (zorg in de directe omgeving of op afroep. Lees verder

PROJECT 2: Nou-en-of !

Nou-en-of! is een kleinschalig woonproject in Etten-Leur. Lees verder

PROJECT 3: Bij1

Een kwetsbaar jongetje thuis. Lees verder

PROJECT 4: Tof en of !

Tof en of is de verbasterde vertaling van Tough Enough! Het is een project voor een meisje met autisme en veel gedragsproblemen en haar moeder. Lees verder

PROJECT 5: Go2gether

Go2getter op de brommer en Go2gether op de fiets. Lees verder

PROJECT 6: Prokkel

Een jaarlijks terugkerend evenement. Lees verder

PROJECT 7: E = MC2

Een boerengezin met al een dozijn kinderen, wordt in 1928 nog getrakteerd met een broertje met een licht verstandelijke beperking en een blakende gezondheid. Lees verder

PROJECT 8: OP = OP!

Al heel lang is ze niet zichzelf. Of misschien juist wel. Ongeremd en puur natuur reageert ze. Dat maakt haar anders en dat heeft haar jaren terug al buiten de maatschappij geplaatst. Lees verder

PROJECT 9: Dubbel Op!

Een eeneiige tweeling wordt te vroeg geboren. De twee meisjes, heel iele mensjes, overleven het maar net. Moeder is overbezorgd en blijft een lange tijd getraumatiseerd door alles wat er om haar heen is gebeurd en waar ze geen vat op heeft. Lees verder

PROJECT 10: Alle 13 goed!

In oktober 2001 is een van de 1e ouderinitiatieven in gebruik genomen. De voorbereidingen hadden 5 jaar geduurd. Het initiatief ontstond toen een van de ouders met een boerenbedrijf aangaf bereid te zijn (bouw)grond af te staan ten behoeve van een woon-zorg-boerderij. Lees verder

PROJECT 11: BijZonder

Dit ouderproject is aanvankelijk van start gegaan met 5 kinderen en 3 jong volwassenen met primair een verstandelijke beperking en allen een indicatie voor zorg en wonen. Dit project is financieel gesteund door sponsoren, fondsen, service clubs en ook veel particuliere donaties. Lees verder

PROJECT 12: Doe Normaal!

Doe normaal is een samenwerkingsverband van een sportcentrum met de stichting En/Of! Lees verder

PROJECT 13: Shelter

Een shelter is een schuilplek. Schuilen betekent volgens het woordenboek: beschutting zoeken, toe vluchten, uitwijken. Maar schuilen hoef je alleen maar als er ook onveiligheid is.. Lees verder

PROJECT 14: Buiten Kaders

Binnen kaders Je hele leven kamp je al met ADHD, alles is belangrijk en komt binnen, niks kun je negeren. Speciaal onderwijs, extra ondersteuning en om je te helpen organiseren en een pilletje wat je om de 4 uur moet nemen. Maar je hebt ADHD... Lees verder

PROJECT 15: Talentenjacht

In het onderwijs worden onze kinderen in hun eigen tempo en op hun niveau klaargestoomd voor "later". Soms ziet dat later er anders uit dan gebruikelijk en moeten we de plannen bijstellen. Lees verder

PROJECT 16: Voor Mekaar

Tijdens of vlak na de geboorte was er die hersenbloeding die zorgde voor een moeilijke start. Veel oefenen en veel aandacht voor de kant die je zelf verwaarloost. Hemiplegie. Lees verder

PROJECT 17: Gegijzeld

Wanneer je al je leven lang hoort dat je niet alleen autistisch bent maar ook verstandelijk beperkt dan verwacht je ook niets van jezelf. Als je altijd is voorgehouden dat je niets zelfstandig kunt, dan ga je... Lees verder

PROJECT 18: Allescoot?

Je ligt al een tijdje overhoop met de medewerkers van het Wmo loket. De gemeenteraad heeft besloten alle geveerde scootmobielen (die geen deel uitmaken van de collectieve afspraken) in te vorderen en heeft daarover nieuwe prijsafspraken gemaakt met leveranciers. Voor Wmo gebruikers betekent dat ook een nieuwe beschikking.... Lees verder

PROJECT 19: Natte cel voor NELL

Nell woont bij haar ouders. Ze heeft het syndroom van Rett en is daardoor ernstig lichamelijk en verstandelijk beperkt. Ouders werken beiden part-time buitenshuis, deels voor de sociale kontakten en deels voor het extra inkomen dat dit genereert. Lees verder

PROJECT 20: Vriendendienst

Bij wet is geregeld dat iemand die zorg of zaken door beperkingen of een chronische ziekte niet kan beheren, met een maatregel beschermd kan worden. Vanaf 1 januari 2015.... Lees verder

PROJECT 21: Kwartiermaken

Bij wet is geregeld dat iemand die zorg of zaken door beperkingen of een chronische ziekte niet kan beheren, met een maatregel beschermd kan worden. Vanaf 1 januari 2015.... Lees verder

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA