Dubbel Op!

Een eeneiige tweeling wordt te vroeg geboren. De twee meisjes, heel iele mensjes, overleven het maar net. Moeder is overbezorgd en blijft een lange tijd getraumatiseerd door alles wat er om haar heen is gebeurd en waar ze geen vat op heeft. Zelf is ze dyslectisch en licht verstandelijk beperkt. Haar man staat haar in alles bij maar moet ook gewoon werken om "de kost" te verdienen. De meisjes groeien op met veel problematiek. Hun slechte start gaat over in een kwakkelende gezondheid. De kinderarts is bezorgd omdat het energieniveau en de weerstand van de meisjes zo laag en slecht is. Ze doen het basisonderwijs op de openluchtschool. Als ze vijf zijn komt er een broertje bij.
Zijn energie niveau breekt alle records. Er wordt ADHD gediagnosticeerd en de kinderarts van de tweeling kijkt mee. Bureau jeugdzorg ook. Met een opgeheven vinger wordt advies gegeven door ambulante begeleiders die hulp en ondersteuning zouden moeten bieden.
Moeder voelt zich onveilig in haar eigen huis en bekritiseerd en mijdt alle hulporganisaties. Doordat vooral de cognitieve ontwikkeling van de meisjes verschillend verloopt, ontstaat er competitie. Moeder wordt verscheurd door de ruzies van de tweeling en het onaangepaste ongeremde gedrag van hun broertje. Op school wordt de problematiek van de jongste niet erkend en na nog een extra jaar kleuteren wordt moeder verzocht hem later te brengen (als de bel al is gegaan) en hem iets eerder op te halen (voordat de eindbel weer gaat). Hij heeft echt speciaal onderwijs nodig maar wordt door de school in gijzeling gehouden. Zij stellen dat zij niet "handelingsverlegen" zijn, maar na 3 verloren jaren denkt de inspectie daar anders over.
Hij mag dan eindelijk naar het bijzonder onderwijs maar verliest daarmee zijn kameraadjes van de klas. Moeder voelt zich opnieuw tekort geschoten omdat het zo lang heeft geduurd. Uiteindelijk biedt het omzetten van de zorg in natura indicatie (van de geboden niet passende ouder begeleiding van een pedagogische instelling) naar een PGB uitkomst. Ouders krijgen dan de hulp die bij hen past en ook de tweeling, ieder apart, voortgezet speciaal onderwijs.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN