Tof en of !

Tof en of is de verbasterde vertaling van Tough Enough!
Het is een project voor een meisje met autisme en gedragsproblematiek en haar moeder.
Moeder heeft Bechterew (een vorm van reuma) die zorgt voor hele slechte en betere dagen. Op goede dagen kan moeder de trap op, op slechte dagen slaapt ze op de bank. De dochter van inmiddels 13 is op school "uitgevallen". Er is binnen het samenwerkingsverband van REC4 scholen in de regio geen passend onderwijsaanbod. Door bezuinigingen is er bij het samenwerkingsverband geen extra geld voor ambulante begeleiding of individueel onderwijs. Vanaf januari 2012 mag geen indicatie meer worden gegeven voor dagbesteding als onderwijs voorliggend is. Ook al is dat niet beschikbaar. Er wel is een kleine indicatie van buro jeugdzorg voor individuele begeleiding. Begeleiding is gezocht en gevonden bij een AAT centrum. (Animal Assitent Therapy) Er kon vanuit het PGB maar een dagdeel per week begeleiding worden ingezet maar als je ook geen onderwijs kunt genieten is er meer nodig. Middels fondswerving van de stichting En/Of! kon zij een extra dagdeel "werken met paarden, honden" en o.a. door de bemoeienis van de stichting En/Of! en het CCE komt er een passend onderwijsaanbod en wordt de overbruggingszorg ook door partijen betaald. Met de veiligheid en de expertise die inmiddels is opgebouwd gaat ze weer langzaam in onderwijs ingroeien. Om energie te kunnen ontladen is er thuis door de stichting een trampoline in de tuin gezet. Het is Tough Enough! om in je pubertijd te dealen met autisme en onderwijs hoort daarbij!

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN