Kwartiermaken

Als Zorg verandert! 

Als de overheid verwacht dat we zelf onze zorg gaan regelen en betalen en er geen of steeds onvoldoende indicatie wordt gegeven, dan moeten we het zelf, anders organiseren!
De stichting En/Of! vindt dat de regie daarvoor moet blijven bij degene waarom het gaat. Zorg- of hulpvragers zelf en hun mantelzorg(ers)

De stichting En/Of! biedt al jaren hulpvraagverduidelijking middels de ICF-Taksatieschaal.
De basis om zorg zelf te kunnen organiseren is het inzicht in de zorgvraag. Van degene voor wie je zorgt of van jezelf. Als je weet voor welke hulp of zorg je wel of geen ondersteuning kunt krijgen, is dat het uitgangspunt en moet wat overblijft aan zorg goed georganiseerd zijn.
Om Etten-Leurse zorgvragers en hun mantelzorgers daarbij te helpen is de stichting En/Of! kwartiermaker voor een Etten-Leurse Wijzelf zorgcoöperatie.

Want wat de stichting En/Of! heel erg belangrijk vind is het behoud van de eigen regie!

Bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar 
Bij Wijzelf zorgcoöperaties worden zorg- of hulpvragers of diens mantelzorgers lid voor 25 euro per jaar. Het bestuur van de plaatselijke Wijzelf zorgcoöperatie behartigt de belangen van leden door betrouwbare aanbieders te werven met als doel, zorg in en om het huis bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te maken. Aanbieders zijn altijd particulier of ZZP-er en komen uit dezelfde plaats, vertrouwd en dichtbij. We doen niet mee aan de zorgindustrie.
Bestuurders van Wijzelf zorgcoöperaties zijn vrijwilligers. Zij zien voor leden toe op het profiel van aanbieders.

Voordat aanbieders zichzelf mogen presenteren op de Wijzelf website, heeft het bestuur alle gegevens zoals BSN, diploma’s, werkervaring en referenties al gechecked. Als alles in orde is krijgt een aanbieder het stempel: “Gezien door Wijzelf” en mogen ze diensten aanbieden op de plaatselijke Wijzelf website. Als een lid een hulp- of zorgvraag indient wordt er een automatische match gemaakt, maar de zorgvrager kiest zelf met wie die wel en niet in gesprek wil gaan. Er wordt uitgegaan van het locale en reiskosten worden niet vergoed.

Afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, betaald of onbetaald. Als er sprake is van een betaalde overeenkomst betaald de zorgvrager via Ideal aan Wijzelf. Een aanbieder wordt pas uitbetaald als het lid aangeeft tevreden te zijn over de uitvoering. Als toch een conflict ontstaat bemiddeld het plaatselijke bestuur van Wijzelf zorgcoöperaties.
Er is een eigen aansprakelijkheidsverzekering en alles is juridische en fiscaal goed afgedicht.

Mantelzorgers die niet echt in de buurt wonen kunnen middels de landelijk georganiseerde Wijzelf zorgcoöperaties ook op afstand de regie terugnemen over de zorg voor hun naaste.

Voor het starten van de Etten-Leurse Wijzelf zorgcoöperatie zoeken we 3 - 5 bestuursleden.

Daarom en in het kader van “de week van de zorg” wordt op woensdagavond 16 maart 2016 een informatie avond georganiseerd in de Linde, Lambertusstraat 7 te Etten-Leur. De avond begint om 19.30 uur. Voor meer informatie over de Wijzelf zorgcoöperaties: www.wijzelf.nl

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN