Nou-en-of !

Nou-en-of! is een heel kleinschalig particulier ouderinitiatief alleen voor Nick. Nick's OUder initiatief van stichting En/Of! In dit woonproject wordt in de dagopvang individueel gewerkt. Daarnaast is er achtervang van informele (mantel)zorg voor calamiteiten en achterwacht in de avond en nacht. Begeleiding wordt, waar mogelijk gekoppeld, maar meestal individueel geboden. 24 uurs professionele zorg en aanwezigheid is kostbaar en het ouderproject is ook alleen maar mogelijk met extra inzet van informele zorg, naast professionele dagverzorging. De tuin van het ouderproject, aan de Nieuwe Kerkstraat nummer 2A is ingericht als belevingstuin. Stichting En/Of! heeft voor het tuinproject van Nou-en-of! sponsors gezocht.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN