Gegijzeld

Wanneer je al je leven lang hoort dat je niet alleen autistisch bent maar ook verstandelijk beperkt dan verwacht je ook niets van jezelf. Als je altijd is voorgehouden dat je niets zelfstandig kunt, dan ga je je ook zo gedragen. Als jouw WAJONG uitkering wordt gezien als aanvulling op het gezamenlijk gezinsinkomen blijft er weinig ruimte voor eigen ontwikkeling. Pas als je gaat samenwonen met 'gelijkgestemden' valt het op dat je eigenlijk heel anders bent. Je ontdekt snel het beschutte wereldje waarin je woont en de iets grotere buitenwereld. Je krijgt aandacht van mannen omdat je er leuk en exotisch uitziet. Dan raak je in verwachting. Ongewenst zwanger, of toch niet, misschien ook wel de hang naar eindelijk iets van jezelf?
De instelling zoekt dan een passend moeder kind traject, maar nog voordat iets kan worden ingezet, wordt je weer door je familie weggekaapt. De instelling maakt zich zorgen om deze plotselinge her interesse en het welzijn van jou en je nog ongeboren kind en meldt dit ook. Verwonderd en in de war wordt je door je zus bij een MEE organisatie binnengeschoven voor een IQ test. Natuurlijk scoor je laag. Op basis van een vermeende verstandelijke beperking wordt een beschermende maatregel bij de kantonrechter aangevraagd en verkregen. Je stemt toe met je zus als bewindvoerder, zij is immers familie en vertrouwd. Op basis van IQ score wordt een indicatie afgegeven en die wordt verzilverd in een persoonsgebonden budget. Je zus wordt naast bewindvoerder ook begeleidster en begeleidt je naar de zitting waar de Raad voor de Kinderbescherming jou hoort om uitspraak te kunnen doen over de toekomst van jou en je nog ongeboren kind. Je zus biedt daar spontaan aan, samen met haar man pleegouders voor jouw ongeboren kind te willen zijn. Er worden geen andere opties meer onderzocht en er wordt geen ruimte geboden aan de biologische vader. Die probeert ondertussen zijn woon- en werksituatie te verbeteren om zijn vriendin en kind een plek te kunnen gaan geven. De trein dendert door, de voorziening voor pleegzorg bereid plaatsing voor en na de bevalling gaat je dochter met je zus en zwager mee naar hun huis. Jij niet. Jij gaat samenwonen met je vriend in jullie nieuwe huis. Je relatie met hem en het vertrouwen in hem groeit. Er is voor jou een "bezoekregeling met je dochter" op twee door-de-weekse dagen in jullie huis. In het weekend als vader niet werkt, is er ruimte voor "begeleid bezoek". Vader krijgt geen kans op een relatie met zijn dochter en roept daarom hulp in van zijn vader. Die gaat tekeer als een olifant in een porseleinkast en eist het niet begeleid bezoekrecht op. Pleegouders schakelen de politie in en zeggen zich bedreigd te voelen. De tot dan toe vrijwillige uithuisplaatsing wordt omgezet in een onder toezicht stelling van buro jeugdzorg en "bescherming van de rust van de jeugdige". Daarmee totaal voorbijgaand aan het oorspronkelijke karakter van deze netwerkplaatsing. Na 1 jaar uithuisplaatsing wordt iets onomkeerbaar volgens je zus en tijdens de viering van dit voor haar heugelijke feit, kan ze haar vreugdedansje niet bedwingen. Dan slaat de paniek toe. Je hebt de regie over jouw leven totaal verloren en je zus heeft alle touwtjes stevig in handen. De stichting En/Of! wordt gevraagd om hulp. Eerst verzoeken we de kantonrechter om de ontwarring van verstrengelde belangen. De stichting wordt bewindvoerder en krijgt inzicht. Pleegouders worden voor hun gijzelingsactie met 2 x modaal beloond en krijgen daarnaast  pleegzorgvergoeding. Wanneer de stichting de pgb zorgovereenkomsten stopt omdat geen AWBZ zorg wordt geleverd wordt er meteen bestraft en worden de bezoeken met medewerking van de voorziening voor pleegzorg naar eens per 14 dagen 1 uur teruggebracht. De stichting vraagt de voorziening voor pleegzorg nog eens goed te kijken naar alle belangen, maar er wordt al helemaal niet getwijfeld aan de motieven van pleegouders. Wij twijfelen ook allang niet meer! Na jarenlange gewetenloze en juridische strijd, valt dan eind van het jaar de mooiste kerstkaart allertijden van jullie met zijn drieen op de mat. Ze is vanaf dan bij jullie!
 
De definitie van gijzelen is volgens het woordenboek: iemand overmeesteren om hem te gebruiken als onderpand om politieke of financiële redenen.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN