Talentenjacht

In het onderwijs worden onze kinderen in hun eigen tempo en op hun niveau klaargestoomd voor "later". Soms ziet dat later er anders uit dan gebruikelijk en moeten we de plannen bijstellen.

Ook in het bijzonder voortgezet onderwijs worden vakinhoudelijke-, theoretische-, praktische-kennis - en sociale vaardigheden gecombineerd.
Tevens worden er beroepskeuzen gemaakt. Wanneer er geen beroepskeuze mogelijk is gaat men dan op zoek naar een vorm van dagbesteding.

Vaak betekent kiezen voor het een dat je iets anders uitsluit. Dit gegeven maakt het extra lastig om een goede keuze te kunnen maken.

In het 3e jaar van het voortgezet speciaal onderwijs mogen jongeren de gemaakte keuze dan beproeven op stage. Echter welk bedrijf is bereid om een 15 en 16 jarige, met het etiket erop “ik heb een gebruiksaanwijzing en ik ben speciaal” een stageplaats te bieden. Met andere woorden hoe echt is dan die stage?

Binnen de scholen wordt met veel creativiteit gezocht naar interessante en bruikbare stageplekken zoals in het groen, de keuken, muzikaal, of anders....

Sommige jongeren lukt het op eigen kracht, om voor een dag per week, een stageplek te vinden. Vaak ontbreken echter de hiervoor benodigde sociale vaardigheden bij de jongeren zelf en bemiddelen of voorzien hierin hun ouders.

De stichting En/Of! heeft in de praktijk van alledag inmiddels een klein netwerk opgebouwd van mensen die de stichting een warm hart toedragen.
Veelal zijn dit ouders van jongeren met een problematiek en/of een karakteristiek beroep.
Dit netwerk maakt, dat deze typische jongeren, ook kunnen proeven aan allerlei beroepen en veilig in een 1 op 1 situatie kunnen ontdekken welk beroep zij leuk vinden en waar hun talent ligt. De stichting En/Of stuurt aan, bemiddeld, coördineert en staat zo garant voor een leuke en gevarieerde stage.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN