Shelter

Een shelter is een schuilplek. Schuilen betekent volgens het woordenboek: beschutting zoeken, toe vluchten, uitwijken. Maar schuilen hoef je alleen maar als er ook onveiligheid is.

Als je geluk hebt zijn er twee ouders voor je om je daarbij te helpen, maar als dat niet zo vanzelfsprekend is of die juist een bedreiging vormen, heb je ook de hulp van anderen nodig.

Ook komt het voor dat ouders kinderen "te na staan" en (begeleid zelfstandig) wonen beter is. Tijdelijk, om bijvoorbeeld het (samen)wonen te oefenen, een huishouden te leren voeren, ter overbrugging bij "zorgloze" perioden of als rustig intermezzo na een hele spannende tijd.

De stichting En/Of! heeft veel jongeren leren kennen die door omstandigheden onveilig zijn. Dreigend dakloos, niet op een goede plek of helemaal zonder vaste verblijfsplaats. Door omstandigheden en onvoldoende mogelijkheden in het eigen netwerk, ook geen alternatieven.

De stichting En/Of! heeft kwetsbare jeugdigen boven het kantoor op de Oude Bredaseweg tijdelijk onderdak geboden tot er rust was en ze op eigen kracht of met hulp verder konden. De stichting helpt ook door te fungeren als (tijdelijk) postadres en jongeren bij te staan met advies, budgetbeheer of anders.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN