BijZonder (Bij elkaar zonder ouders)

Dit ouderproject is aanvankelijk van start gegaan met 5 kinderen en 3 jong volwassenen met primair een verstandelijke beperking en allen een indicatie voor zorg en wonen. Dit project is financieel gesteund door sponsoren, fondsen, service clubs en ook veel particuliere donaties.
De woningbouwvereniging en de zorgaanbieder hebben samen met ouders ingezet op succes.
Na realisatie en door de modernisering van de AWBZ (invoering van zorgzwaarte pakketten) had de zorgaanbieder, door de kleinschaligheid van het project, onvoldoende financiering voor een 24 uurs bezetting voor 365 dagen van het jaar. Ouders hebben in overleg met de aanbieder gekeken naar gezamenlijke vakantie sluiting of financieel gunstigere oplossingen.
Door het wegvallen van de budgetgarantie van een van de kinderen ontstond er in de eerste maanden van 2012 een gat in de begroting van het project en werd het voortbestaan bedreigd. De stichting En/Of! heeft in de tijdelijkheid een van de Bijzonder bewoners kunnen helpen.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN