Alle 13 goed!

In oktober 2001 is een van de 1e ouderinitiatieven in gebruik genomen. De voorbereidingen hadden 5 jaar geduurd. Het initiatief ontstond toen een van de ouders met een boerenbedrijf aangaf bereid te zijn (bouw)grond af te staan ten behoeve van een woon-zorg-boerderij. Voorwaarde was, dat zijn verstandelijk gehandicapte dochter daar dan kon gaan wonen. Hij was zich ervan bewust dat hij en zijn vrouw niet het eeuwige leven hadden. Hun dochter was toen 35 en woonde nog thuis. Door haar epilepsie was het thuis ook steeds heel spannend. De overburen zagen het plan echter helemaal niet zitten, zij vreesden voor overlast van de toekomstige bewoners, maar na een lange procedure tot aan de Raad van State werd toch besloten dat bouwen mocht. De overheid legde vanaf 2000 extramuralisering op aan grote zorgaanbieders. Zij mochten niet verder groeien op bestaande instellingsterreinen en zochten elders ruimte.
Aanvankelijk zouden 12 verstandelijk gehandicapte bewoners gaan samenwonen in ruime 2 verdiepingsappartementen, met een gezamenlijke woonkamer en keuken. Nu wonen er 13.
Zorg wordt gezamenlijk ingekocht. De kartrekkers van het initiatief zijn ouders. Allemaal erg betrokken bij realisatie, maar vooral bezorgd over de uitvoering van zorg voor hun eigen kind. Loslaten adviseert de aanbieder of "anders vasthouden" maar de aanbieder heeft te kampen met meerdere kapiteins op een schip. Augustus 2005, wordt hetgeen wat al eerder in een vergadering was besloten, bij een notaris vastgelegd. De belangenvereniging krijgt dan een eigen statuut voor het behartigen van de collectieve belangen, met een mandaat aan het bestuur namens alle ouders. Alle? Dat doet denken aan het bekende begin van de strips van Asterix en Obelix. De boer biedt weerstand aan de plannen van de oudervereniging omdat die ten kosten gaan van de regie die zij nu kunnen voeren over de invulling van individuele zorg. Dan rijst de vraag of hun dochter in het collectief kan blijven wonen en wordt het spannend.

Echter is er een toezegging van de zorgaanbieder dat zij zorg op maat blijvend kunnen leveren en met hulp van stichting En/Of! wordt die toezegging daar op het wooninitiatief verzilverd!

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN