Mijn zorgvraag in beeld

De stichting En/Of! heeft een licentie op het gebruik van de ICF-Taksatieschaal. Een uniek instrument wat de hulp- of zorgvraag van mensen in beeld brengt in minuten per dag, per functie of in de zin van de veiligheid die nodig is (zorg in de directe omgeving of op afroep).

Een zorgvraag inventariseren, kijken wat er minimaal nodig is om iemand veilig te houden, of wat er aan ondersteuning nodig is om de zelfredzaamheid te bevorderen, is arbeidsintensief. Vaak ook is het een proces. Een proces van acceptatie, grote schrik, maar ook (h)erkenning.
Voor zowel de zorgvrager als de mantelzorgers.

De stichting En/Of! heeft zorgvragers en mantelzorgers leren kennen bij die inventarisaties en heeft de reis die daarna volgde begeleid. Er zijn deuren open gegaan dankzij dit instrument. Mensen hebben zich gesteund gevoeld, krachtiger ook en waar zij alleen verder konden heeft de stichting zich terug getrokken.

Aan het in beeld brengen van de zorgvraag en de begeleiding daarna hangen namelijk kosten die voor eigen rekening komen van de zorgvrager of diens netwerk. Door stapeling van diverse kosten zagen steeds meer zorgvragers af van het gebruik van het instrument. Jammer wel, want met investeringen aan de voorkant zijn uitkomsten vaak beter, maar toch ….!!!

Dat heeft ertoe geleid dat is onderzocht of het ook mogelijk was een zogenaamde light versie te maken die zonder onze begeleiding als vrij toegankelijke (gratis) tool op het internet kan.

De stichting En/Of! heeft de ontwikkeling van deze app gesponsord, Zoom Bim Amsterdam heeft als bouwer enorm geïnvesteerd in de WEM technologie en heel veel onbetaalde effort in het instrument gestopt. De beschermde broncode van het origineel is gedeeld in vertrouwen en “de schaal van Reintjes” heeft daardoor een heel nieuw gezicht gekregen.

Het past helemaal in het VN verdrag feestje van toegankelijkheid en slechten van drempels!

www.mijnzorgvraaginbeeld.nl

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN