Kom binnen bij Stichting EN/OF!

Door de overheidsmaatregelen die dit en het vorig kabinet inmiddels hebben genomen of aangekondigd wordt het steeds ingewikkelder, zo niet onmogelijk, om kinderen en jongeren onder de 23 jaar, met (mantel)zorg toch zelfstandig te laten wonen. Particulieren (individuele ouders van) kunnen geen beroep doen op fondsen omdat ze daarbij een te groot particulier belang hebben. Meerdere ouders samen (zoals bijvoorbeeld in een woonvorm) kunnen dat wel. Echter is samenwonen voor kinderen met complexe zorgvragen en een gedragsprobleem geen optie! De stichting En/Of! richt zich specifiek op die groep, maar ook op andere individuele hulpvragen. De stichting En/Of! wil vooral ouders van deze “nestblijvers” helpen een kwalitatief bestaan op te bouwen voor hun kind en voor henzelf. De stichting En/Of! is van mening dat betaalbare huisvesting daarin een randvoorwaarde is, voorliggend aan zorg op maat. De stichting En/Of! helpt ouders en spilzorgers van deze kinderen met raad en daad en het voeren van regie.

Daarnaast is het een feit dat er nu in de gezondheidszorg veel meer mogelijk is, waardoor ook kinderen met complexe beperkingen ouder worden. Het gevolg is een nieuw "maatschappelijk probleem". Kinderen met complexe beperkingen die hun ouders overleven. De stichting kan ouders (tijdelijk of blijvend) bijstaan in hun mentorschap of ondersteuning bieden bij het voeren van bewind of curatorschap. De stichting kan in samenspraak en blijvend regie overnemen.