De Stichting En/Of! heeft van 2012 tot 2019 een bijdrage proberen te leveren aan de kwaliteit van leven van gezinnen waar (ouders van) "nestblijvers" centraal staan.

Als mentor of door het bieden van (echte onafhankelijke) ondersteuning (ook bij het voeren van bewind/curatele).

De Stichting En/Of! heeft cliënten en mantelzorgers geholpen met hulpvraagverduidelijking door inzet van de ICF-Taksatieschaal en de daadwerkelijke inrichting van zorgarrangementen.

De Stichting En/Of! is en blijft van mening dat huisvesting en voorzieningen randvoorwaardelijk zijn (vaak in ruimtelijke ordening gefaciliteerd) en voorliggend aan zorg.

De projecten die door de Stichting En/Of! zijn ingezet in een periode van 7 jaar, zijn afgerond!

Na 2018 wordt onafhankelijke, deskundige cliënt- en mantelzorgondersteuning geboden onder de handelsnaam: oco.expert