Wat is cliëntondersteuning?

In essentie is dat iemand die naast een cliënt (of diens naaste) staat, luistert naar de zorgvraag, die zorgvraag verhelderd en de cliënt daarna van informatie, advies en voorlichting voorziet. Iemand die kan bijstaan in contacten met (en de formulieren van) gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Cliëntondersteuning draagt bij aan versterking van regie en (tijdig) dat krijgen, op welk levensterrein dan ook, wat nodig is om naar wens en vermogen mee te doen. In het kader van de Wlz en de Zorgverzekeringswet draagt cliëntondersteuning bij aan het verzilveren van het recht op zorg. Om dit goed in te vullen is onafhankelijkheid van belang, onafhankelijk van degene die bepalen wat nodig is en van degene die de uiteindelijke hulp verlenen.

Hulpvraagverduidelijking en advies van onze echt onafhankelijke cliëntenondersteuner helpt om de juiste keuzes te maken. Cliëntondersteuning is van waarde wanneer iemand kwetsbaar is, of door complexiteit van de vele van toepassing zijnde regelingen en/of betrokken partijen.

Door middel van inzet van de gevalideerde (meet) instrumenten: ICF-Taksatieschaal en mijnzorgvraaginbeeld maken we het verschil.

Dé cliëntondersteuner bestaat niet.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning, het begrip cliëntondersteuning werkt niet voor alle doelgroepen en daarom zijn er functies in het leven geroepen als “straatadvocaten” en/of “mantelzorgmakelaars”, maar het zijn ook gewoon cliëntondersteuners, maar met een specifieke doelgroep. Betrokkenheid van een cliëntondersteuner kan kort of langdurig zijn. Vaak is het genoeg wanneer iemand na de hulpvraagverduidelijking de weg wordt gewezen of wordt bijgestaan in een indicatie gesprek of in gesprek bij bezwaar en/of beroep. Soms vraagt het om meer langdurige betrokkenheid. Wanneer er sprake is van kwetsbaarheid en complexiteit, langdurig en intensief, is verschil tussen cliëntondersteuning en hulpverlening klein.

Onafhankelijke cliëntondersteuning richt zich volgens de definitie in de Wet maatschappelijke ondersteuning op het hele sociaal domein. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe zij de (voor cliënten en mantelzorgers gratis) onafhankelijke ondersteuning vorm geeft. In de Wet langdurige zorg is altijd sprake van zorg in een pakket, maar daarnaast kunnen ook zaken nodig zijn van de gemeente, van de zorgverzekeraar of anderen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van cliënten die (nog) geen toegang tot WLZ hebben.

Cliëntondersteuners moeten het belang van de cliënt dienen. Een cliëntondersteuner mag per definitie geen belangen hebben. Onafhankelijkheid kan worden geborgd als de cliëntondersteuner niet iemand is die besluit wat gegeven de regels wordt toegekend, niet iemand is die hulp verleent of werkt voor een organisatie die door subsidie van dezelfde  overheid wordt gefinancierd.

De echte onafhankelijke cliëntondersteuning van de stichting wordt als nieuwe activiteit aangeboden.

L-in-C. Lian in cliëntondersteuning.

www.l-in-c.nl