ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De stichting En/Of! heeft de ANBI status. Om aangewezen te worden als ANBI, moet En/Of! aan voorwaarden voldoen.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. De stichting En/Of! doet dat. Daarnaast heeft de stichting (primair) geen commerciële activiteiten. Als er mogelijk op een activiteit winst wordt gemaakt is die activiteit van bijkomende aard en zal de winst van die activiteit volledig worden ingezet voor het algemeen belang. 

De stichting En/Of heeft nog geen eigen vermogen. Door middel van fondswerving wil de stichting een beperkt eigen vermogen verwerven en dat als (stam)vermogen gaan beheren en (rente van dat vermogen) o.a. uitkeren aan een goed (mogelijk individueel) bestedingsdoel. Er zal een redelijke verhouding worden nagestreefd tussen de kosten van de stichting En/Of! en de bestedingen. Deze zijn transparant. Als de stichting En/Of! de activiteiten staakt zal het batig saldo van de stichting worden overgemaakt naar een andere stichting met vergelijkbare doelstelling en ANBI status.

De mensen die bij de stichting En/Of! betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen

Bestuurders kunnen niet individueel over het vermogen van de stichting En/Of! beschikken.
Dit criterium verzekert (onder andere) dat de stichting En/Of! onafhankelijk is.

Bestuurders hebben geen meerderheid in zeggenschap over het vermogen en de onafhankelijke besluitvorming is gewaarborgd. Dit gebeurt door een bestuur van 3 personen met gelijkheid van stemmen die niet persoonlijk (of familiair) verbonden zijn. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Omdat de stichting En/Of! een ANBI status heeft mogen particulieren hun gift aan de stichting aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Ook hoeft de stichting En/Of geen schenkingsrecht te betalen over ontvangen bedragen

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA