24 uurs veiligheid (achterwacht)

De stichting En/Of! kan vanaf 1 juli 2019 ook zorg gaan dragen voor de 24 uurs veiligheid van de cliënten in aanleun- of mantelzorgwoningen die zich aan de stichting gaan verbinden. Dat willen we gaan doen we vanuit de bestaande woonvorm Nouenof! als basisstation met 24 uurs aanwezigheid. De stichting biedt zorg op afroep met een crisis- en bereikbaarheidsdienst.

We verbinden de leefwerelden van cliënten (en hun mantelzorgers) die in principe gescheiden zijn zonder weer een nieuwe structuur te bouwen. (geen wooninitiatief, geen gezamenlijkheid)  Effectief en efficiënt omdat het kleinschalig is en blijft en specifieke, contingente problemen van cliënten bekend zijn. Oplossingen worden primair gezocht in het rizomatische netwerk….

 

Rizoom:

De term rizoom in de biologie is de aanduiding voor een wortelstokkenstructuur. Het organisme groeit horizontaal, ondergronds, voortwoekerend langs ongebaande paden. Rizomen lijken zomaar ergens te beginnen en nergens te eindigen. Ze kennen geen stam, geen centrum en geen hiërarchie. Rizomen groeien ongebreideld, grijpen in elkaar en gaan voortdurend verbindingen aan, waardoor een sterk, onuitroeibaar netwerk ontstaat. De kracht van een rizoom is ieder willekeurig punt met één ander willekeurig punt te verbinden. Het rizoom moet waken niet verstrikt te raken in de hiërarchische wortelstelsels van bomen, want dan is het afgelopen. Op elke kruising van niet-hiërarchische netwerken ontstaat er iets nieuws, inherent aan die ontmoeting. Op elk knooppunt groeit iets bijzonders.

 

De NSOB publiceerde een essay over de netwerksamenleving en gebruikte daarin het rizoom. Zij formuleerden: “Een samenleving is een netwerk van netwerken die op de één of andere manier allemaal met elkaar verbonden zijn, maar waarin tegelijkertijd geen samenhang maar juist fragmentatie en gelaagdheid te ontdekken valt. Verbondenheid zonder samenhang.”

Als we op deze manier naar de leefwereld van cliënten kijken, ontstaan oplossingsrichtingen!

Organisatiestructurele antwoorden en ‘standaardoplossingen’ wringen omdat de samenleving steeds meer gefragmenteerd en gelaagd is geworden net zoals de daardoor voortkomende problematiek. Essentieel is dat er contact gemaakt wordt met het netwerk, in deze metafoor; met het rizoom, Je moet één van de koppelingen worden. Dat vraagt om een actieve houding, omdat je je ook moet gaan verbinden met andere componenten uit het netwerk van cliënten. Vaak is het onzichtbaar en ook ondergronds, buiten de kaders zoeken wij naar de verbinding. Dat betekent goed luisteren en kijken, zonder waardeoordeel en met een ongekleurde bril. Door met koppelingen te spelen, er nieuwe aan toe te voegen en het netwerk uit te breiden, wordt “het rizoom” langzaam maar zeker iedere keer anders, terwijl het toch hetzelfde blijft.

Buiten kaders denken