Stichting En/Of!

De Stichting En/Of! is in 2012 opgericht om kinderen, jongeren en hun ouders te helpen bij het opbouwen van een zo kwalitatief en zelfstandig mogelijk bestaan. De Stichting En/Of! heeft zich specifiek gericht op de ondersteuning voor “nestblijvers” en “spilzorgers”. Het feit dat er door de verbeterde gezondheidszorg meer mogelijk is, maakt dat ernstig gehandicapte kinderen ook oud worden en deze kinderen met complexe zorgvragen ouders gaan overleven! Daarnaast is zorg voor volwassenen met een GGZ problematiek uitgehold en blijven ouders en naasten vaak levenslang (eind)verantwoordelijk voor diens kwaliteit van bestaan.

De Stichting En/Of! begeleidt cliënten en het netwerk bij alles waar zij niet aan toe komen of daar waar specifieke kennis van wet- en regelgeving nodig is. De stichting krijgt echter steeds vaker de vraag, de veiligheid van de 24 uurs ondersteuning, 7 dagen per week over te nemen en organiseert dat of biedt de veiligheid van de uitvoering van de beschermende maatregelen.

De overheid beschouwt de bescherming van de (rechts)positie van kwetsbare cliënten als een van haar kerntaken. Beschermende zorg voor meerderjarigen kan door middel van mentorschap, bewindvoering of curatele worden voortgezet als ouders dat zelf niet meer kunnen of wensen. Het zijn juridische maatregelen, die als het ware het ouderlijk gezag voortzetten als kinderen (nog) niet zelfredzaam zijn. Het is de meest duurzame vorm van cliëntondersteuning.

De Stichting En/Of! wil de cliëntondersteuning binnen de stichting opnieuw profileren en de e van het woordje en hervertalen als de e van het woordje echt en de o van het woordje of  herbenoemen als de o van onafhankelijk. 

Stichting En/Of! bood al cliëntondersteuning, maar vind dat onafhankelijkheid pas is geborgd als die niet door subsidie of andere belangen wordt gestuurd. Daarom krijgt binnen de Stichting En/Of! cliëntondersteuning een eigen “identiteit”, één met een knipoog:

L-in-C. (Lian in cliëntondersteuning)

www.l-in-c.nl


_Iedereen zei_ Dat gaat niet. En toen kwam er iemand die dat niet wist, en die deed het gewoon_