Stichting En/Of! stopt eind 31 december 2021
De Stichting heeft zich sinds 2012 gericht op zorg voor “nestblijvers” en aan mantelzorgers.
De Stichting En/Of! heeft in de 10 jaar van zijn bestaan veel specifieke kennis vergaard van
wet- en regelgeving, heel veel bijzondere mensen ontmoet, bediend en ook kunnen verbinden.
De stichting En/Of! bood hulp en cliëntondersteuning. Echt onafhankelijk van zorgaanbieders
Alle ervaringskennis van de stichting En/Of! is inmiddels overgedragen en wordt zo geborgd.
Voor cliëntondersteuning gaat u naar www.L-in-C.nl


Het bestuur dankt u voor het in ons gestelde vertrouwen en wenst u alle goeds voor 2022!